BRAND BOOK

Brand Book (Brandingová kniha) je jedným z najdôležitejších dokumentov marketingového oddelenia Vašej spoločnosti. Opisuje koncept, charakteristiku, cieľovú skupinu a umiestnenie značky alebo spoločnosti.

Brand Book sa zvyčajne skladá z troch častí:
Prvou časťou je koncepčná časť, ktorá opisuje predmet činnosti spoločnosti, jej poslanie, filozofiu, stratégiu rozvoja, umiestnenie a komunikáciu.
Druhou časťou je právna časť, ktorá upravuje autorské práva a súvisiace práva duševného vlastníctva vo vzťahu k značke a prvkom značky.
Treťou časťou je Sprievodca firemným štýlom (Corporate Style Guide). Ide o opis zásad a štandardov, ktoré sa môžu líšiť podľa konkrétnych potrieb a povahy činnosti spoločnosti, ale sú zahrnuté v plnom rozsahu:

 • Geometrické princípy v dizajne značky. Možnosti konštrukcie značky; farebné, čiernobiele a jednofarebné verzie značky;
 • Konštanty značky: písmo, farby a farebné kombinácie, firemný blok a ďalšie prvky spolu s pravidlami pre škálovanie a použitie na rôznych médiách;
 • Firemné maskoty, vzorové návrhy alebo pripravené ilustrácie a pravidlá ich používania;
 • Zásady kompozície pre umiestnenie sloganov vo vzťahu k značke;
 • Ďalšie prvky, ako sú logá, bannerové prvky alebo ilustrácie a pravidlá ich používania;
 • Opis pravidiel pre úpravu firemných dokumentov: vizitky, obálky, zložky, hlavičkové papiere, prezentácie;
 • Zásady navrhovania reklamných materiálov, pravidlá umiestnenia jedného objektu vo vzťahu k druhému: Bannery, reklamné boxy a stránky, letáky, prospekty, brožúry;
 • Zásady dizajnu POS materiálov: regálové lišty, zarážky, totemy, displeje, police;
 • Zásady dizajnu pracovných odevov a vonkajšej reklamy;
 • Zásady dizajnu suvenírových výrobkov: Perá, zapaľovače, dáždniky, písacie podložky, tričká atď;
 • Pravidlá implementácie firemného štýlu v kancelárii alebo obchode, predajnej ploche alebo stánku;
 • Základné prvky. ktoré je potrebné zohľadniť pri navrhovaní webovej stránky, elektronickej prezentácie, elektronického bannera alebo aplikácie pre mobilné zariadenia.

KONTAKTUJTE NÁS: