Брандбук

Брандбукът – това е един от основните документи, необходими за маркетинговия отдел на Вашата компания. Той описва концепцията, атрибутите, целевата аудитория и позиционирането на бранда или компанията.
Брандбукът обичайно се състои от три части:
Първата част е идеологическата част, в която се описват предметът на дейност на компанията, нейната мисия, философия, нейната стратегия за развитие, позициониране и комуникация.
Втората част е юридическата част, която регулира авторските и сродните права върху интелектуалната собственост по отношение на бранда и елементите на бранда.
Третата част е ръководство по фирмения стил. То представлява описание на принципите и стандартите, които могат да се отличават в зависимост от конкретните нужди и от типа дейност на компанията, но в пълнота съдържа:

 • Геометрически принципи в проектирането на бранда. Варианти за построяване на бранда. Цветна, черно-бяла и монохромна версия на бранда;
 • Константи в бранда: шрифт, цветове и съчетаване на цветове, фирмен блок и други елементи, придружени с правила за мащабиране и използване върху различни носители;
 • Композиционни принципи на разположение на слогана спрямо бранда;
 • Други елементи като фирмени персонажи, елементи на патерна или илюстрации и правила за използването им;
 • Описание на правилата за оформление на фирмена документация: визитки, пощенски пликове, папки, бланки, презентации;
 • Принципи при проектирането на рекламни материали, правила за позициониране на едни обекти спрямо други: банери, рекламни карета и страници, листовки, флаери, брошури;
 • Принципи при проектирането на POS материали: рафт ленти, стопери, тотеми, дисплеи, стелажи;
 • Принципи при оформлението на работното облекло и външна реклама;
 • Принципи при оформлението на сувенирната продукция: химикалка, запалка, чадър, подложка за писане, тениска, др.;
 • Правила за внедряване на фирмения стил в интериора на офиса или магазина, на търговското пространство или щанд;
 • Необходими елементи при проектирането на дизайна на сайт, електронна презентация, електронен банер, мобилно приложение.

Свържете се с нас:
 • по телефон: 0887 79 22 78; 02 943 50 70
 • по Viber, WhatsApp, Telegram: +359 887 79 22 78
 • по Skype: inessa.bikova (само inessa.bikova)
 • по e-mail: info@mws-branding.com
 • попълнете онлайн БРИФ и ще Ви изпратим ценова оферта
 • попълнете формата и ще се свържем Вас