Klienti
Spolupracujeme s veľkými medzinárodnými korporáciami, so strednými a malými spoločnosťami a s jednotlivcami, ktorí sa vďaka našim spoločným projektom stali majiteľmi rýchlo rastúcich firiem. Spolupracujeme s každým, kto sa na nás obráti. Všetci naši klienti majú spoločné to, že majú jasne formulovanú marketingovú úlohu, ktorú chcú zveriť profesionálom.
KONTAKTUJTE NÁS: