RETUŠOVANIE PRODUKTOV

Je ľudskou prirodzenosťou vytvárať si ideálne predstavy. Často sa stáva, že výrobok v obale nezodpovedá tomuto ideálu, a vtedy všetka nádej spočíva v profesionálnom dizajne obalu. Pozornosť spotrebiteľa nepriťahuje fotograficky presný obraz, ale hyperrealistický obraz bezchybnej reality. Dobrá fotografia je veľmi dôležitým základom, ale nestačí len presvedčivo predstaviť samotný výrobok a jeho vlastnosti.
Retušovanie produktov je proces vytvárania hyperrealistického obrazu z fotografie. Jeho cieľom je nadmerné nadšenie - hlboký dojem a príťažlivosť, na ktoré samotný dobrý fotografický záber nestačí.
Tento proces pozostáva z niekoľkých krokov: Úprava chybných oblastí na obrázku, prekreslenie chýbajúcich oblastí, vloženie ďalších informácií a presná úprava každého pixelu. Výsledkom je transformácia fotografie na hyperbolický obraz, ktorý v mysli používateľa vytvára ideálny obraz.
V Modern World Studio sme vyvinuli vlastný prístup k vytváraniu hyperrealistických ilustrácií produktov. Pozostáva zo série technických a umeleckých krokov a zaručuje veľmi kvalitný konečný výsledok. Niekedy je potrebná zmena uhla alebo perspektívy, použitie textúr z rôznych obrázkov alebo retušovanie. V niektorých prípadoch nezostane z pôvodnej fotografie na výslednom, neuveriteľne príťažlivom obrázku takmer nič.

KONTAKTUJTE NÁS: