FOTOGRAFIA

Fotografia je základným nástrojom pri navrhovaní obalov. Väčšinou sa používa jedným z troch spôsobov:

  • Na zobrazenie samotného výrobku, ak nie je na obale vôbec viditeľný a nie je na ňom žiadne okienko;
  • Na zobrazenie konečného stavu nedokončeného výrobku. Tak je to napríklad pri balení hotových jedál, kde je na fotografii zobrazené hotové jedlo;
  • Odlíšiť výrobky v rámci sortimentu, aby zákazník mohol ľahko identifikovať a vybrať požadovanú príchuť.

Hlavným problémom je, že často je tá istá fotografia k dispozícii mnohým agentúram, takže v reklame na kozmetiku často vidíme dva konkurenčné produkty s rovnakou jahodou alebo rovnakou ženou. Ak chcete, aby bol Váš obal jedinečný, fotografia by mala byť vytvorená špeciálne pre Vás.
Máme vlastné štúdio s vynikajúcim vybavením, takže môžeme zaručiť, že výsledný produkt, ktorý ponúkame, je jedinečný. Týmto spôsobom uzatvárame cyklus návrhu obalu. To znamená, že obal nemusíme prispôsobovať existujúcej fotografii, ale môžeme doň zahrnúť presne to, čo je potrebné pre účel a zloženie obalu.Hlavným problémom je, že často je tá istá fotografia k dispozícii mnohým agentúram, takže v reklame na kozmetiku často vidíme dva konkurenčné produkty s rovnakou jahodou alebo rovnakou ženou. Ak chcete, aby bol Váš obal jedinečný, fotografia by mala byť vytvorená špeciálne pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS: