Фотография

Фотографията е фундаментален инструмент при проектирането на опаковка. Най-често тя се използва в три направления:

  • да покаже самия продукт, когато той не се вижда изобщо на опаковката и липсва прозорец;
  • когато продуктът се вижда, но той не е в крайното си състояние. Например в опаковки за полуготови храни се показва фотография на продукта в приготвено състояние;
  • за показване на вкусовите характеристики в единични опаковки или в поредица опаковки от една серия.

Днес в рекламния бизнес са разпространени стоковите снимки, но основният проблем се състои в това, че те са достъпни за много голям брой студия и често забелязваме, че на рафта два конкурентни продукта ползват една и съща ягода или една и съща жена, рекламираща козметика. Ако искате опаковката Ви да бъде уникална, трябва да се направи фотография специално за Вас.

Ние разполагаме с отлично оборудвано собствено фотостудио, което гарантира уникалността на това, което ще получите като краен резултат. По този начин ние затваряме пълния цикъл в проектирането на опаковката. Тоест не се налага да нагаждаме опаковката към наличната снимка, а можем да заснемем именно това, което е нужно за целите и композицията на опаковката.

СВЪРЖЕТЕ СЕ
с нас по телефона, e-mail или като попълните контактната форма. Ще Ви отговорим при първа възможност.