ILUSTRÁCIA

Ilustrácie na obaloch sú nástrojom, ktorý môžeme použiť na vyrozprávanie príbehu, vylepšenie obrazu a v konečnom dôsledku na to, aby obal vynikol a zaujal na pulte. Keďže kresba má vyššiu hodnotu ako fotografia, táto vyššia hodnota sa prenáša aj na výrobok - výrobok, ktorého obal má kreslenú ilustráciu, sa zdá byť drahší a žiadanejší na kúpu.

Ilustrácie sa používajú aj na vytvorenie identity značky s cieľom zvýšiť jej rozpoznateľnosť.

Naša spoločnosť Modern World Studio realizovala množstvo projektov v oblasti obalov s ilustráciami výrobkov a nevýrobkov, ako aj návrhy maskotov pre spoločnosti na celom svete. Pracujeme s vektorovými aj rastrovými technikami, niekedy ich kombinujeme. Pracujeme tu s vysokokvalitnými digitálnymi kresliacimi tabletmi, ktoré zaručujú veľmi vysokú kvalitu obrazu.

KONTAKTUJTE NÁS: