Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Разговор със студенти от Югозападен Университет Благоевград върху проблемите на опаковката и реализацията на студента в областта на брандинга. Първа част - редизайн на търговска марка и серия опаковки за сокове Fresh на компанията Филикон Пловдив.

 
Редизайн на сокове Фреш

Много често срещана задача в едно бранд-студио е редизайн на бранд и опаковки със запазване на голям процент узнаваемост. Клиентите имат вече постигната целева група и желаят да я запазят. Редизайнът има за цел да усъвремени и усъвършенства дизайна на бранда и опаковката, като по този начин разшири целевата група, без да той да губи постигнатите вече резултати. За изминалия период на работа на старата опаковка са се появили нови брандове и опаковки, спряма които този бранд трябва да изглежда съответстващо и по възможност да ги изпревари поне за известен период.Разговор на тази тема беше проведен между нас и студенти от Югозападен университет Благоевград в рамките на съвместното ни сътрудничество.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Задачата

С такава задача към студиото се обърна компания “Филикон” Пловдив, производител и собственик на бранда за натурални сокове “Фреш”. Брандът е представен на национално ниво, продава се в повечето големи вериги в България и се изнася в много държави, включително и САЩ. Като вкусови качества соковете “Фреш” не отстъпват на останалите национално представени брандове. За разлика от самите сокове обаче, опаковката чувствително изостава спрямо опаковките на преките конкуренти на бранда - Queens, ВВВ и CAPPY. 

Клиентите поставиха ясно очертана задача - запазване на голям процент узнаваемост на опаковката - поне 60% и заедно с това - освежаването и осъвременяването й. Особено внимание ни обърнаха върху фото-материала, използван в старите опаковки - нискокачествени плоски изображения, които не изглеждат свежо и вкусно.

Клиентите ни поставиха и допълнителна задача - създаване на бранд FREX на базата на бранда FRESH, отново със запазване на узнаваемост. Този нов бранд е предназначен само за дистрибутори в САЩ.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Анализът

Процесът започна с анализ на основните конкуренти на бранда, както и анализ на старата опаковка на FRESH и възможностите за развитие. Композицията на старата опаковка се състои от няколко константни елемента - лого, текстово поле за наименованията и група падащи или изсипващи се надолу плодове. Плодовете са поставени върху дъговиден елемент наподобяващ размазана с четка боя с променящ се за всяко SKU цвят. Фонът е нееднороден поради което опаковката няма ясен цветови код.

Анализът беше направен чрез редица рисунки и скици, изследващи възможностите за трансформация на логото и развитие на опаковката. Работата върху хартия не може да бъде пренебрегната - тя е бърза и удобна и не ограничава въображението на дизайнера.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Логото

Процесът продължи с работа върху новото лого FREX. Освен добавянето на буквата “х”, в съществуващите вече три букви бяха нанесени редица конструктивни корекции. Тънкият контур в стария вариант логото създава твърде много пробиви, което понижава узнаваемост та на бранда върху опаковката. Този проблем беше решен със създаване на компактна подложка под буквите, която не позволява на фона на опаковката да прозира между тях.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Опаковката

В опаковката, след редица опити за промяна на фона, беше решено да се запази дъговидния елемент под плодовете, като ефектът на нанесената с четка боя бъде заменен от компактен наситен цвят.

Падащите или изсипващи се плодове бяха подредени в устойчива вертикална композиционна група. Това е натурален продукт, който трябва да се продава в семейна опаковка. Тя трябва да внушава доверие в качеството, в ценностите, в състава, а хаотично изсипващите се плодове не работят в тази посока.

Така разработените няколко концепции за редизайн бяха подредени в презентация с подробно описание на трансформацията и развитието на всички елементи. Много голямо внимание в нея беше отделено на допълнителното освежаване на фотографиите. Освен подбора на по-качествени и релефни изображения, те бяха допълнително освежени чрез “намокряне” с допълнително добавени капки.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Тестване

След избора на концепт от страна на клиентите, който най-добре отговаря не изискванията им за редизайн, процесът продължи със създаване на една експериментална опаковка на базата на едно от двете представени вече SKU. За тази цел беше създадена една опаковка в разгънат вид. Чрез цветова проба и залепване върху кутия беше демонстрирана новата визия в реален вид.

Така можем вече реално да сравним старата и новата опаковка и да преценим постигнатия резултат. Новият бранд е много по-витален и отчетлив, фотографията е по-качествена, плодовете не изглеждат така хаотични и падащи, имат свеж и сочен вид, изглеждат обемни и пълни, заедно с листата около тях създават впечатление за фрагмент от дърво, а цялата група заедно с шапката над нея и капките по обектите създават впечатление за влажна тропическа гора. Запазен е белия елемент в лявата част на опаковката, но той вече не създава впечатление за празнота във визията. Наименованието е разположено върху устойчив и хармоничен елемент в средата на опаковката, степенуван визуално веднага след логото. Опаковката е така конструирана, че да създава качествен блок-дизайн на рафта.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Серията

След този важен етап от процеса на редизайн, продължихме със създаване на отделните SKU в цялата линия. Част от фотографиите бяха купени от Сток-сайтове чрез придобиване на съответните авторски права, други, особено разрезите и фрагментите, бяха снимани от нас. Всички обекти бяха “измокрени” чрез поставени върху тях капки. За тази цел от нас беше нарисувана голяма група от капки с различна форма, чрез които плодовете и листата да бъдат “обляти” с вода. За да бъде това обливане убедително, бяха нарисувани капки с различни състояния и характеристики - капки, стоящи върху плоска повърхност за хоризонталните части, течащи надолу за вертикалните повърхности и “висящи” за ниските им части. По този начин бяха създадени общо 19 различни SKU. 

След отпечатването на първите тиражи клиентите решиха да променят и дизайна на кутиите за България, като тук използваха логото FRESH без промени.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
 
Резултатът

След направения редизайн брандът FRESH изглежда конкурентен на основните брандове на рафта с придобитата си подчертана идентичност.

Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
  
Сокове FREX - Редизайн на търговска марка и серия опаковки
Свържете се с нас:
  • по телефон: 0887 79 22 78; 02 943 50 70
  • по Viber, WhatsApp, Telegram: +359 887 79 22 78
  • по Skype: inessa.bikova (само inessa.bikova)
  • по e-mail: info@mws-branding.com
  • попълнете онлайн БРИФ и ще Ви изпратим ценова оферта
  • попълнете формата и ще се свържем Вас