DIZAJN REKLAMNÝCH MATERIÁLOV

Navrhovanie propagačných materiálov nie je len aplikácia loga na rôzne médiá, ale kompletná fáza vývoja značky. Riešenia sa musia vyznačovať systematickým prístupom a kreativitou, aby sa nestali banálnou kopou papierov v rohu stola. Zákazník alebo partner si na základe vašich brožúr, katalógov alebo darčekov vytvorí názor na vašu spoločnosť a ponorí sa do sveta vašej značky.
Cieľom propagačných materiálov je, aby každý kontakt s nimi bol čo najefektívnejší. Preto musí byť každý prvok dizajnu premyslený do najmenšieho detailu a musí fungovať v prospech značky.
Zápletka a príbeh v propagačných materiáloch musia pôsobiť na racionálnej aj emocionálnej úrovni. Mali by apelovať na základné pocity. Napríklad: útulnosť pri práci na projekte polotovarov; uvoľnenie a družnosť pri práci na projekte piva; vyhliadka na závistlivé pohľady pri práci na reklame na oblečenie.
To, čo pre vás môžeme urobiť, môžeme zhrnúť takto:

  • Návrh maskota spoločnosti;
  • Návrh POS materiálov - woblery, regálové lišty, zátky, totemy, displeje, police;
  • Dizajn katalógov, brožúr, letákov a všetkých druhov tlačených materiálov;
  • Dizajn priestorov - obchody, výklady, stánky;
  • Dizajn pre vonkajšiu reklamu;
  • Návrh reklamných kalendárov a výroba suvenírov;
  • Dizajn webovej stránky.

KONTAKTUJTE NÁS: