TVORBA NÁZVU

NAMING je vytvorenie názvu pre značku alebo spoločnosť. Silné meno umožňuje značke odlíšiť sa od konkurencie, vytvoriť spojenie s cieľovým publikom, zvýšiť povedomie a tiež priamo ovplyvniť predaj produktu alebo služby. Preto nemožno podceňovať dôležitosť vytvorenia profesionálnej značky pre produkt alebo spoločnosť.
Pri vývoji mena vychádzame z preferencií spotrebiteľov, ponoríme sa do podstaty vášho podnikania, študujeme trh a konkurenciu.
Zostavili sme kreatívny tím špecialistov, hovoríme mnohými jazykmi, čo pomáha pri vytváraní jedinečných mien.
Pomôžeme vám počas celého procesu výberu mena, ako aj asistencie pri overovaní patentu a registrácii ochrannej známky.

STRACH z NOVÉHO
Mená, ktoré vám ponúkneme, sa ešte nestali značkami, stále nie sú na pultoch. Zatiaľ sú to len mená, ktoré zatiaľ nikto nepozná. A často majú klienti veľa otázok: toto je moje meno, vyhovuje mi to.
Aby sme prekonali tento problém a predstavili našim zákazníkom najlepšie možné názvy značiek, vizualizujeme ich vytvorením predbežných log a vizualizáciou dizajnu obalu, ako keby značka už existovala.

KONTAKTUJTE NÁS: