Dizajn značky

Značka - to je mentálna schránka produktu alebo služby. Spája to, čo ponúkate, s určitou kvalitou alebo vlastnosťou; je to Vaša tvár na trhu a nesie Vašu povesť. Značka je abstraktný pojem, ktorý zahŕňa všetko, čo tvorí štýl spoločnosti: názov, logo a geometrické princípy jeho dizajnu, firemné farby, sprievodnú grafiku a slogan.
Kľúčom k uvedeniu nového výrobku na trh je vytvorenie značky a marketingovej stratégie. Týmto spôsobom sa snažíme dať každej značke osobitý vzhľad a rozprávať jedinečný príbeh, vďaka ktorému sa zákazníci stotožnia s konkrétnym produktom alebo službou. Dosiahneme to prácou na týchto piatich aspektoch:

  1. Stratégia umiestnenia značky - je to základ značky. Vykonáme marketingový prieskum, vypracujeme koncept značky a definujeme cieľového zákazníka a pozíciu na trhu.
  2. Vytvorenie názvu pre ochrannú známku alebo pomenovanie. Názvy, ktoré navrhujeme, možno vždy používať legálne.
  3. Vizualizácia značky. V tejto fáze ponúkame niekoľko náčrtov možných fontov a návrhov loga. Keď si náš klient vyberie jeden z nich, podrobne ho rozpracujeme a definujeme jeho geometrické princípy. Všetky časti loga značky musia dodržiavať určitý geometrický model, aby ich poloha a vzdialenosť medzi nimi vytvárali harmonický obraz. V našom portfóliu zámerne uvádzame niekoľko príkladov, aby sme ilustrovali, ako geometria konkrétneho loga značky prispieva k pôsobivosti dizajnu.
  4. Firemný štýl. Smernice pre používateľov a zásady značky. To je podrobne opísané v časti 'Brand Book'.
  5. Udit a marketingová stratégia. Ide o najdlhší a najdrahší proces. Zahŕňa návrh obalu, tlač, vývoj webových stránok a realizáciu účinnej reklamnej kampane.

KONTAKTUJTE NÁS: