Създаване на бранд

Брандът е смисловата обвивка на продукта или услугата. Той е асоциацията, символизираща конкретно качество или характеристика, Вашето лице, с което ще Ви запомнят, Вашата репутация на пазара. Брандът е абстрактно понятие, съдържащо всички елементи на фирмения стил: име, лого с геометричните принципи на построение, фирмени цветове, съпътстващата графика, слоган.

Създаването на бранда и маркетинговата стратегия за неговото позициониране е от ключово значение за всеки нов продукт на пазара. Когато създаваме бранд, нашата цел е в намирането на уникален образ или история, която поражда желание за отъждествяване с даден продукт или услуга.

При създаването на бранд ние работим върху пет направления:

 1. Стратегия и позициониране на бранда. Това е основата на бранда. Провежда се анализ на пазара, определя се концепцията на бранда, целевата аудитория и позиционирането.
 2. Създаване на име (нейминг) на бранда. Имената, които предлагаме са проверени от юридическа гледна точка.
 3. Визуализация на бранда. На този етап ние създаваме графиката на логото и предлагаме скици на няколко варианта за лого и шрифт. След избиране на конкретен вариант, следва доработка с висока степен на прецизност и определяне на геометричните принципи. Елементите в бранда трябва да отговорят на ясна и точна геометрична структура, която свързва в единно цяло разстоянията и пропорциите на отделните елементи и по този начин се гарантира абсолютна хармония във възприемането на знака. В някои от примерите в портфолиото специално сме оставили навеждащи линии, които да описват геометричните приципи при проектирането на дадения бранд.
 4. Фирмен стил на бранда. Той се описва в ръководство (гайдлайн), което съдържа принципите на бранда и стандартите за използването му. Подробно описание на елементите на фирмения стил може да намерите в услугата брандбук.
 5. Одит и внедряване на бранда. Това е най-скъпият и най-дългият етап, по време на който се проектира опаковка, печатна продукция, разработва се сайт, провежда се пълноценна рекламна кампания.


Свържете се с нас:
 • по телефон: 0887 79 22 78; 02 943 50 70
 • по Viber, WhatsApp, Telegram: +359 887 79 22 78
 • по Skype: inessa.bikova (само inessa.bikova)
 • по e-mail: info@mws-branding.com
 • попълнете онлайн БРИФ и ще Ви изпратим ценова оферта
 • попълнете формата и ще се свържем Вас